About: bersicountu

מערכת שקופה לקידום בנות. בונוסים מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בקיסריה – צור עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ויש לנו לקוחות עשירים שעושים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. גישה זו היא שמספקת את הכוחות להקים שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם הגעת ישראל, הארגון מספק לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בסדר החיצוני של העובד, מכיוון שעלות הנדל"ן מתרחשת אך ורק על כתפי העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

Recent Posts by bersicountu

No post yet.

Recent Comments by bersicountu

    No comments by bersicountu yet.